Analize și consultanță pentru materialele de contact cu alimentele

WESSLING asigură certificarea conformității materialelor care intră în contact cu produsele alimentare: specialiștii noștri folosesc cele mai noi tehnologii de laborator și servicii de expertiză competente pentru a vă asigura că produsele care intră în contact cu alimentele sunt sigure pentru consumatori

Materialele care intră în contact cu alimentele nu trebuie să afecteze în mod negativ calitatea alimentului sub aspect chimic, fizic sau senzorial. În același timp, sănătatea consumatorilor nu trebuie să fie pusă în pericol.

Reglementări și specificații

Regulamentul-cadru al UE, Regulamentul (CE) 1935/2004, reglementează cerințele pentru toate materialele care intră în contact cu alimentele. Există și alte reglementări europene, directive, legislație națională sau recomandări care pot diferi mult în funcție de caracteristicile produsului.