Serviciile noastre pentru municipalități

Cu o vastă experiență într-o gamă largă a evaluărilor de mediu, WESSLING România efectuează analize de laborator acreditate folosind tehnologia de ultimă oră a secolului XXI, completate de servicii complexe de consultanță, pentru a evalua calitatea factorilor de mediu dintr-o localitate.

Suntem gata să oferim expertiză de cea mai bună calitate tuturor partenerilor noștri, inclusiv autorităților locale, prin efectuarea evaluărilor de mediu reglementate de legislatie. În consecință, oferim servicii complexe de consultanță și laborator cuprinzând aspecte legale, tehnologice și de calitate pentru a sprijini deciziile economice, precum și eficiența costurilor. Oferim suport tehnic/profesional cu privire la neconformitățile identificate în urma investigațiilor noastre (de ex. remediere). La solicitarea dvs,realizăm studii de impact, rapoarte de mediu și întocmim documentatii tehnice în vederea obținerii Avizului/Autorizației de gospodărire a apelor. Ținem pasul cu ultimele schimbări reglementate de legislația de mediu europeană și națională.

În laboratoarele WESSLING acreditate, oferim servicii de analize de laborator pentru apă, sol, deșeuri, emisii, imisii, nivel de zgomot, măsurători la locul de muncă. Gama de servicii este completata de testări azbest și teste radioanalitice.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați