Politica de confidențialitate a WESSLING România SRL

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM NOI?

Societatea WESSLING ROMÂNIA SRL, din Str. Pavel Chinezu Nr.10, 540326 Tîrgu Mureș, jud. Mureș, email office@wessling.ro,

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: JUD. MURES, MUN. TARGU MURES, STR. PAVEL CHINEZU, NR.10, CP 540326.

Adresă de e-mail: protectia.datelor@wessling.ro .

Nr. de tel.: +40 265 212 953

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Contact’’) de pe website-ul Societății - https://ro.wessling-group.com/ro/ (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date: titlu, prenume, nume, strada și numărul acesteia, numele companiei/instituției, adresă de e-mail, număr de telefon, codul poștal, localitatea și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesajul dumneavoastră”.

În vederea aplicării pentru un loc de muncă în cadrul WESSLING România, se va completa formularul de contact fiind prelucrate aceleași date cu caracter personal precum cele menționate în paragraful anterior.

În vederea accesării portalului clienților WESSLING România pentru vizualizarea analizelor, prelucrăm următoarele date: denumirea firmei, nume, prenume și adresa de e-mail.

În vederea primirii facturilor prin intermediul e-mailului, clienților le vom prelucra următoarele date: adresa de e-mail, numele companiei/instituției, strada și numărul, cod poștal și localitatea, date ale persoanei de contact: prenumele, numele și numărul de telefon.

În vederea cererii de ofertă analize/consultanță, se vor completa următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon. De asemenea în cadrul ofertei vor fi solicitate și datele angajatului laboratorului, precum: nume, prenume și semnătura.

În vederea transmiterii unei sugestii / reclamații pe website, se vor prelucra următoarele date: data, dacă formularul/reclamația este formulată în nume propriu sau în numele unei persoane interesate, titlul, prenumele, numele, numele companiei/instituției, adresa de e-mail, numărul de telefon, strada și numărul acesteia, codul poștal și localitatea.

În vederea promovării activității pe website, se postează fotografii, video-uri cu angajații Wessling, prelucrându-se astfel următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, imaginea.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

Datele dvs cu caracter personal, cum ar fi adresa de email pe care ați înregistrat-o în colaborarea cu soicietatea WESSLING România poate fi folosită pentru comunicări de tip marketing precum newsletter. În comunicările trimise aveși la dispozoție o opțiune simplă de dezabonare (unsubscribe from this list.)  în orice moment.

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web, de dezvoltare website, website, marketing online și comunicare de marketing
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate (clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie) și cu condiția de a exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: protectia.datelor@wessling.ro, prin poștă sau curier la adresa: JUD. MUREȘ, MUN. TÂRGU MUREȘ, STR. PAVEL CHINEZU, NR.10, CP 540326.