Analize de apă la WESSLING: într-o singură sursă

La WESSLING adoptăm o abordare globală a nevoilor dvs. în asigurarea protecției mediului și a sănătății și vă oferim combinația unică de analize chimice și biologice a apei și servicii de consultanță.

Water analysis at WESSLING: consulting, sampling and analysis.

Apa joacă un rol decisiv în societatea noastră. Vă oferim soluții personalizate încă din faza de ofertare a matricii fizico-chimice de indicatori recomandați, prelevare efectuată de specialiștii noștri și o analiză precisă și fiabilă.

Prin metodele noastre de analiză a apei și serviciile de consultanță, vă oferim rezultate analitice și testări cuprinzătoare în toate domeniile de gestionare a apei:

- Recoltarea și analiza probelor de ape uzate conform HG 351/2005 și HG 188/2002 (NTPA 001 și NTPA 002), inclusiv determinarea  substanțelor prioritare și prioritar periculoase
- Recoltarea și analiza apei tehnologice din industria alimentației sau procesele industriale
- Recoltarea și analiza probelor de apă subterană și de suprafață
- Recoltarea și analiza probelor de apă potabilă conform Legii 458/2002
- Analiza apelor minerale conform Normei Tehnice din HG 1020/2005 cu modificările ulterioare

Aflați mai multe despre soluțiile noastre pentru sectorul dvs.

WESSLING oferă pachete de servicii individuale, adaptate nevoilor companiei dumneavoastră.

WESSLING pentru industria apei

Apă

WESSLING pentru Industrie

Industrie

WESSLING pentru sectorul public

Sectorul public

WESSLING pentru industria alimentară

Alimente

Contactul dvs. pentru analiza apei

„Pentru a vă asigura că apa uzată îndeplinește cerințele legale pentru revenirea în circuitul apei, aveți nevoie de proceduri speciale și metode de analiză a apei. Vă oferim gama completă de servicii.“

Analize și consultanță într-o singură sursă

The services of WESSLING in the field of water

Laboratorul nostru vă oferă următoarele servicii în regim acreditat SR EN ISO/IEC 17025 :

 • Produse petroliere – TPH-GC
 • Hidrocarburi aromatice volatile – BTEX
 • Hidrocarburi policiclice aromatice – PAH
 • Fenoli
 • Hidrocarburi alifatice halogenate volatile – VCH
 • Trihalometani
 • Bifenili policlorurati – PCB
 • Bifenili eteri polibromurati – PBDE
 • Clorbenzeni și clorfenoli
 • Cloralcani C10 – C13 (parafine clorurate)
 • Dioxine și Dibenzofurani PCDD/F
 • Ftalati (DEHP, etc.)
 • Acrilamida
 • Octil și nonil fenoli
 • Pesticide (organoclorurate, triazinice, acetanilide, esteri fosforici, derivati fenoxi carbonici)
 • Elemente (metale)
 • Anioni (cloruri, sulfați, nitriți, nitrați, fosfați)
 • Parametrii chimici generali (pH, CCO Cr, CBO5, Amoniu, Azot total, Fosfor total, etc.)

Servicii de consultanță pentru:

 • Întocmirea documentațiilor pentru avize și autorizații de gospodărire a apelor
 • Planificarea și implementarea monitorizării
 • Pregătirea rapoartelor de monitorizare a apelor uzate
 • Efectuarea de analize pentru proiectare sau teste de funcționare a stațiilor de epurare