Caracterizarea deșeurilor

Stabilirea corectă a codului deșeului și implicit a proprietăților deșeului este esențială pentru evitarea unor daune asupra mediului și sănătății oamenilor precum și pentru evitarea unor costuri excesive privind stocarea, manipularea, transportul, valorificarea și eliminarea acestuia.

Recycling von Abfällen

Orice deșeu necesită o fișă de caracterizare în care să fie descrise sursa deșeului, proprietățile fizico-chimice relevante ale deșeului, codificarea deșeului cu stabilirea caracterului periculos/nepericulos, o analiză a posibilităților de valorificare/eliminare a deșeului și conformarea cu condițiile legale.

WESSLING România - combinația complexă de consultanță și analize de laborator

Vă ajutam să rezolvați aceste probleme printr-un proces complex de investigare a procesului din care provine deșeul și a produselor chimice implicate, a stabilirii testărilor de laborator necesare, a evaluării rezultatelor testărilor, a caracterului periculos sau nepericulos al deșeului.

Aceste servicii sunt o combinație complexă de consultanță și analize de laborator, toate oferite integrat din aceeași sursă, ajutându-vă astfel să economisiți timp și bani.

Serviciile noastre:

  • Investigații fizico-chimice de laborator, monitorizare pentru deșeuri și pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor (depozite, incineratoare, instalații de tratare)
  • Caracterizarea unui deșeu: evaluarea proprietăților periculoase, stabilirea codului deșeului
  • Investigații privind conformarea unui deșeu cu condițiile impuse pentru un anumit proces de eliminare sau valorificare (ex. depozitare, incinerare, coincinerare)
  • Consultanță pentru conformarea cu condițiile legale privind gestionarea deșeurilor, în toate fazele (generare, stocare, transport, eliminare/valorificare, întocmirea evidențelor, formelor și raportărilor legale)
„Deșeurile au devenit o problemă majoră pentru diferitele sectoare industriale, economice și publice. Gestionarea diferitelor fluxuri de deșeuri implică o cunoaștere foarte bună a caracteristicilor deșeurilor. Noi vă oferim o gamă largă de servicii. “