Analize ape si managementul apei

 • Recoltarea si analiza probelor de ape uzate conform HG 351/2005 si HG 188/2002 (NTPA 001 si NTPA 002), inclusiv determinarea  substantelor prioritare si prioritar periculoase
 • Recoltarea si analiza probelor de apa subterana si de suprafata
 • Recoltarea si analiza probelor de apa potabila conform Legii 458/2002
 • Analiza apelor minerale conform Normei Tehnice din HG 1020/2005 cu modificarile ulterioare

Recoltarea si analizele se executa in regim acreditat DIN EN ISO/IEC 17025 in laboratoarele WESSLING

 • Produse petroliere – TPH
 • Hidrocarburi aromatice volatile – BTEX
 • Hidrocarburi policiclice aromatice – PAH
 • Fenoli
 • Hidrocarburi alifatice halogenate volatile – VCH
 • Trihalometani
 • Bifenili policlorurati – PCB
 • Bifenili eteri polibromurati – PBDE
 • Clorbenzeni si clorfenoli
 • Cloralcani C10 – C13 (parafine clorurate)
 • Dioxine si Dibenzofurani PCDD/F
 • Ftalati (DEHP, etc.)
 • Acrilamida
 • Octil si nonil fenoli
 • Pesticide (organoclorurate, triazinice, acetanilide, esteri fosforici, derivati fenoxi carbonici)
 • Elemente (metale)
 • Anioni (cloruri, sulfati, nitriti, nitrati, fosfati)
 • Parametrii chimici generali (pH, CCO Cr, CBO5, Amoniu, Azot total, Fosfor total, etc.)

Servicii de consultanta pentru:

 • intocmirea documentatiilor pentru avize si autorizatii de gospodarire a apelor
 • planificarea si implementarea monitorizarii
 • pregatirea rapoartelor de monitorizare a apelor uzate
 • efectuarea de analize pentru proiectare sau teste de functionare a statiilor de epurare

Persoana dvs. de contact:

WESSLING aproape de dumneavoastra

Grupul Wessling oferă o gamă largă de analize de laborator şi servicii de specialitate în domenii legate de mediu, de sănătate, calitate şi siguranţă de foarte mulţi ani.

Vezi locatiile WESSLING

Ofertă de preț