Schimbări în gestionarea deșeurilor compostabile – legea Compostului

Noul an aduce noi obiceiuri în responsabilitatea asupra mediului prin obligativitatea implementării unui sistem de colectare separată a deșeurilor biodegradabile.

Legea compostului, privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, numită legea compostului, aduce din data de 1 ianuarie 2021 un impact asupra obiceiurilor, a vieții de zi cu zi și asupra mediului înconjurător, responsabilizând atât municipalitățile, companiile cât și persoanele fizice.

Astfel că firmele și gospodăriile vor trebui să treacă la un sistem de colectare selectivă a biodeșeurilor și să le depună în spațiile special amenajate de administrațiile publice sau să le predea firmelor autorizate cu colectarea. Autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

60% din gunoiul nostru îl reprezintă material compostabil, iar tot ce nu transformăm în compost ne intoxică. Resturile biodegradabile ajunse la groapa de gunoi amestecate cu celelalte deșeuri, fără oxigen, se descompun și produc metanul, un gaz de 20 de ori mai periculos decât dioxidul de carbon.

Deşeurile bio-degradabile precum fructele şi legumele alterate sau alte resturi vegetale, resturile alimentare generate zilnic în fiecare familie: fructe, legume, coji de cartofi şi de ouă, dar şi cenuşă şi rumeguş pentru cei care locuiesc la case, vor trebui colectate în recipiente separate iar primăriile obligate să pună la dispoziție pubele speciale pentru colectare acestora.

Nerespectarea legii atrage amenzi cu sume cuprinse între 400 şi 800 de lei pentru persoanele fizice, până la 20.000 lei pentru firme, iar pentru autorităţile responsabile, amenzile se pot încadra între 5.000 şi 15.000 de lei. Pentru nerespectarea normelor tehnice, contravenţiile pot ajunge şi la 30.000 lei.

În noua facilitate numită GreenLab înființată de grupul WESSLING care operează o rețea internațională de laboratoare, materialele testate vor fi evaluate dacă sunt sau nu capabile să se descompună sau să composteze în condiții naturale, de exemplu în sol sau în apă, fără a dăuna mediului. Cel mai nou laborator din cadrul grupului deschis în Franța asigură siguranța comercializării produselor. O caracteristică a camerei din noul laborator este că are pereți speciali sigilați care permit menținerea unei temperaturi interne de 25 °C și păstrarea întunericului pentru a respecta condițiile de compostare definite de standardul conform căruia se efectuează testele de compostabilitate și biodegradabilitate în medii diferite. Pentru a simula condițiile de compostare industrială, WESSLING GreenLab efectuează teste de biodegradare într-un cuptor setat la 58 °C. Laboratorul are, de asemenea, o cameră de creștere pentru teste ecotoxicologice pe plante. Aceste teste sunt necesare pentru a se verifica dacă compostul care conține materiale degradate nu afectează dezvoltarea plantelor.