Influența mediului exterior asupra calității aerului din interiorul locuințelor

Compușii nocivi eliberați în atmosferă de activitățile industriale din orașe, de traficul extrem de aglomerat al tot mai multor orașe din România, de o serie de șantiere de construcții deschise în mijlocul comunităților urbane, încarcă aerul pe care îl respirăm cu praf și diverși compuși chimici care pot afecta tot mai mult sănătatea umană.

Ing. Ioan POP, directorul departamentului Protecția mediului al WESSLING România, a vorbit pentru revista Roaliment despre calitatea aerului interior și modul în care acesta este influențat de mediul exterior, despre sursele de poluare atmosferică din marile orașe, precum și modul în care legislația și institutiile responsabile ar trebui să protejeze cetățenii de impactul negativ al poluării atmosferice.

   

1. Ce influență aduce dezvoltarea mediului urban asupra calității aerului de interior respirat?

Ioan Pop: O activitate industrială intensă, un trafic aglomerat sau multe șantiere de construcții deschise ne arată o bunăstare a localităților și a locuitorilor ei, dar nu trebuie ignorat faptul că numeroase așezări umane se află în apropierea acestor zone „fierbinți” care pot avea o influență negativă asupra calități aerului. Astfel că, siguranța aerului din interiorul locuinței noastre devine influențată de activitatea intensă din jurul ansamblurilor rezidențiale. De multe ori gura de aer proaspăt pe care o căutăm când deschidem ferestrele locuinței, poate să aducă o serie de compuși chimici periculoși sănătății, cum ar fi : COV, amoniac, hidrogen sulfurat, monoxid de carbon (CO), oxizi de sulf și de azot, metale grele, etc, sau particule de praf.

 

2. Care pot fi responsabilitățile și responsabilii pentru protejarea populației de efectele poluării atmosferice?

Ioan Pop: Dezvoltare urbană este de dorit și de susținut de către autorități pentru că aduce creșterea bunăstării locuitorilor localității. Dar totodată, intervine și responsabilitatea companiilor industriale de a asigura funcționarea în parametrii a instalațiilor, de a monitoriza și verifica periodic respectarea legislației în domeniul emisiilor, cât și a conformității functionării optime a sistemelor de filtrare.

Un rol important revine organelor de control ale statului, cât și a municipalităților de a gândi strategii, face acțiuni, a verifica și a garanta locuitorilor un aer de calitate. Atât administratorii platformelor industriale care conțin instalații de incinerare a deșeurilor, instalații de producere de electricitate, rafinării, instalații de producere a componentelor de zidărie, de mixturi asfaltice etc., cât și autoritățile de control (Gărzile de mediu) și municipalitățile trebuie să asigure și verifice emisiile și calitatea aerului exterior, cu influențe majore asupra aerului de interior.

3. Ce măsurători sunt prevazute în legislație pentru a monitoriza emisiile instalațiilor industriale din orașe?

Ioan Pop: În acest sens, este necesară efectuarea de măsurători periodice de emisii cu echipamente de măsurare verificate și etalonate, respectiv acreditate conform cerințelor SR EN ISO/IEC 17025 și SR CEN/TS 15675. Principalele măsurători necesare și totodată reglementate de legislație pe care un operator industrial trebuie să le efectueze sunt :

  • Măsurători de emisii inițiale și periodice pentru instalațiile industriale
  • Monitorizarea continuă a debitului de gaze pentru indicatori cum ar fi oxizi de azot  (NOx), monoxid de carbon (CO), dioxid de sulf (SO₂), dioxid de carbon (CO₂) și oxigen (O₂)
  • Monitorizarea gazelor anorganice cum ar fi oxizi de sulf (SOx), hidrogen sulfurat (HS), acid clorhidric (HCl) și acid fluorhidric (HF)
  • Montorizarea gazelor organice cum ar fi benzen, toluen, xileni și etilbenzen (BTEX), formaldehida, aldehide generale, carbon total (VOC) și amine
  • Monitorizarea prafului și constituenți ai acestuia (metale grele și semimetale)
  • Monitorizarea compușilor organici foarte toxici, inclusiv dioxine și furani (PCDD/Fs), bifenili policlorurati (PCB) și hidrocarburi policiclice aromatice (PAH)
  • Coordonarea cu autoritățile
  • Asistență în pregătirea documentației pentru aprobarea instalațiilor
  • Pregatirea declarațiilor de emisii

4. Unde se pot efectua măsurătorile?

Ioan Pop: Legislatia prevede ca monitorizările periodice prevăzute în autorizația de funcționare să fie realizate de un laborator independent, imparțial, autorizat și acreditat.

WESSLING România deține acreditarea în măsurarea nivelului emisiilor și imisiilor și testează conformitatea cu valorile limită legale din instalații cu o tehnologie de măsurare performantă. Testarea probelor se realizează în laboratorul acreditat. Specialiștii diviziei de consultanță pot pregăti, la solicitare, declarațiile de emisii și oferă asistență în pregătirea documentației pentru aprobarea instalațiilor.