Asigurarea Calității Vieții cu instrumentele de măsurare potrivite

Aerul curat este o cerință de bază a vieții. Calitatea aerului din  locuințe, birouri, școli, hypermarketuri, mall-uri, clădiri publice,  centre de sănătate sau alte clădiri private și publice în care  oamenii petrec o mare parte din viața lor este un factor esențial  al vieții sănătoase și al bunăstării populației.

Referință WESSLING, Testo

Calitatea aerului de interior

Calitatea aerului la interior a devenit problematică în primul  rând datorită importanței crescute a petrolului în ultimele  decenii. Pe măsură ce prețul petrolului a crescut, eficiența  energetică a ieșit în evidență, ceea ce a dus la răspândirea unor  sisteme de izolație mai bune în clădiri. Cu toate acestea, în  multe cazuri am sigilat practic interiorul, am eliminat ventilația  și am adăugat o cantitate uimitoare de substanțe chimice în  apartamentul nostru.

Raportul de analiză WESSLING este un bun ghid pentru măsurile ce trebuiesc luate pentru îmbunătățirea calitii aerului de interior, care duce la sporirea confortului și a  sănătății.

Calitatea slabă a aerului este un risc major pentru sănătate,  provocând boli pulmonare, boli cardiovasculare și cancer.  Copiii, vârstnicii și persoanele care suferă de astm și de  afecțiuni respiratorii sunt cei mai afectați. Pe lângă efectele  negative asupra sănătății, poluarea aerului are un impact  economic considerabil: creșterea costurilor medicale și  reducerea productivității prin zilele de lucru pierdute. Poluarea  aerului influențează de asemenea mediul, afectând calitatea  apelor dulci, a solului și a ecosistemelor.

Legislație

Calitatea aerului de interior se referă la birouri, spații de locuit,  malluri si alte spații închise publice sau private unde pentru  astfel de locații nu avem o legislatie in domeniu. Se aplică  ghiduri și norme internaționale, mai ales americane. Pentru  calitatea aerului interior în spațiile de lucru se aplică HG 1218 actualizată la 27 ianuarie 2015 în care sunt precizate valorile admise  pentru parametrii măsurați.

Ce parametrii măsurăm?

Cocteilul de substanțe chimice și poluanți pe care îl găsim în  interiorul clădirilor provine o parte din mediul extern (NOx, SO₂,  O₂, CO și fracții de pulberi (PM10, PM2,5) de dimensiuni diferite), dar  și formaldehida eliberată în principal de mobilier și compușii organici volatili (substanțe care conțin carbon și au capacitatea  de a se evapora la temperatura camerei) și căldura reziduală,  umiditate și dioxid de carbon ca produse secundare ale  procesului de respirație. Pentru o siguranță a aerului interior, WESSLING România recomandă  monitorizarea următorilor parametrii de mediu importanți:  ventilația în clădiri, produsele de combustie, compuși  organici volatili, formaldehida și ozonul. Eficiența ventilației în clădiri are un rol major în asigurarea  confortului din spațiile de birou, școli, instituții. Pentru a  examina buna funcționare a sistemului de ventilație, trebuiesc  măsurate temperatura, umiditatea relativă, respectiv  dioxidul de carbon.

Temperatura - trebuie menținută între 23ºC și 28ºC în timpul  verii și între 20ºC și 25,5ºC în timpul iernii, referință de la  ASHRAE (Societatea Americană de Ingineri de Încălzire, Răcire  și Aer condiționat) Standard 55-2010 ISO 7730, pentru a  asigura confortul ocupanților clădirii. Fluctuațiile temperaturii în spațiile ocupate sunt comune, chiar și într-o clădire cu o  alimentare adecvată cu aer proaspăt. Este dificil să se controleze temperatura și să se mențină  confortul fără un sistem de ventilație funcțional.

Umiditatea relativă – trebuie să fie cuprinsă între 30 și  65% (ASHRAE 55-2010, ISO 7730). O senzație de uscăciune  și iritare este frecventă într-un mediu cu umiditate relativă  scăzută. Umiditatea relativă scăzută este o problemă foarte  frecventă în timpul sezonului de încălzire.

Dioxidul de carbon - este un gaz inodor, incolor. Măsurarea  acestui parametru arată cât de proaspăt este aerul în încăpere.  CO₂ se găsește în mod natural în mediul înconjurător și se  produce în procesul de respirație al ființelor vii. O altă sursă de  dioxid de carbon este arderea combustibililor fosili. Concentrația dioxidului de carbon din atmosferă este de  aproximativ 250-600 ppm. Cu cât CO₂ este e mai mic, aerul  este mai proaspăt. Daca avem o concentrație de CO₂ de 1000  ppm înseamnă că aerul din încăpere este destul de îmbâcsit și  necesită o ventilație corespunzătoare.
Pentru determinarea valorii acestor parametrii importanți  WESSLING România testează probele de aer cu instrumente  de înaltă sensibilitate. Folosim Testo 435, și instrumentele multifuncționale Testo 440 și Testo 480, echipamente specifice  pentru acest set de măsurători.

Folosim echipamente de top pentru un raport de analiză precis

WESSLING România a ales să folosească echipamente Testo în  primul rând pentru fiabilitatea acestora și o limită de detectare  foarte bună. Pentru instrumentele testo 440 și testo 480 se  pot folosi mai multe sonde în funcție de parametrul dorit a fi  măsurat, iar senzorii electrochimici au o durată mare de viață. 
Un punct forte pentru păstarea calității probelor este  instrumentul portabil testo 435. Cum clienții WESSLING  România sunt din toate zonele țării sau chiar externi - Europa  și nu numai, folosim analizorul portabil testo 435 pentru a  monitoriza temperatura, umiditatea, presiunea atmosferică precum și concentrația CO2. 
Fie cameră, sau  incinta unei mașini cu control frigorific sau KIT-ul WESSLING, monitorizarea continuă a temperaturii este efectuată cu termometrul portabil Testo 175 cu ciclu de măsurare programabil și capacitate de memorie de 1 million de valori. Monitorizarea continuă a temperaturii poate fi setată de la  secunde la ore interval de măsurare. Setat la un interval  de memorare de 1 min, termometrul poate măsura 2 ani încontinuu, iar această capacitate mare de stocare ne ajută să  menținem calitatea probelor prelevate. Softul bun generează informațiile necesare raportării prin  câteva clickuri. Medie, intervale orare, vârfuri minime, maxime, grafice,  cam tot ce e nevoie pentru emiterea raportul final pentru client.

“Anual achiziționăm min 1-2 echipamente Testo  sau upgradăm unul din echipamentele existente  prin schimbarea sondelor, a senzorilor de pe  sonde, gen senzor de temperatură, monixid de  carbon, dioxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de  sulf. 
Beneficiem de promptitudine în serviciile de  service, cu solutionare de multe ori în aceeași zi. Echipamentul este ușor de transportat și fiecare  echipament dispune de cutia lui de transport.”

Alin  MOLDOVAN
Coordonator Compartiment AER
WESSLING România

“Deoarece calitatea vieții este premisa activității  WESSLING, personalul bine instruit și folosirea  echipamentelor de precizie sunt baza raportului nostru corect elaborat. Pe lângă certificatul de  conformitate al producătorului, WESSLING România verifică  suplimentar echipamentele folosite, conform  cerinței de acreditare RENAR standard 17025. 
Lunar efectuăm verificări  intermediare interne, iar al doilea prag al  verificărilor este efectuat de un organism  extern. 
Verificările se efectuează cu materiale de  referință certificate, acele gaze etalon de  concentrații cunoscute, iar rezultatele testelor  au certificat că echipamentele folosite de către  WESSLING România sunt cele mai bune din  categoria lor.”

Ioan POP
Manager Divizia Protecția Mediului
WESSLING România