Asigurarea calității apei din fântâni și puțuri forate

Apă curată, gustoasă și nepoluată ar trebui să găsim atunci când întâlnim o fântână gata să astâmpere setea unui călător. Fântânile și puțurile forate sunt de multe ori sursa principală de apă în multe gospodării. Apa din fântână, pentru a fi folosită ca apă potabilă, trebuie să corespundă calitativ legislaţiei în vigoare, respectiv să se încadreze în valorile maxime admise prevăzute în Legea Apei potabile.

Surse de contaminare a apei din fântână

Calitatea apei din fântâni este influențată de structura solului și de diverse surse de poluare. Folosirea în exces a îngrășământului pentru fertilizare și spălarea de către ploaie a solurilor agricole (mai ales iarna), sau prezenţa unor furtuni puternice, pot constitui o sursă importantă de contaminare cu nitraţi pentru apele de suprafaţă. Concentraţia naturală a nitraţilor în apele subterane este în mod normal mai mică de 10mg/l. Deversarea apelor uzate pe sol este o altă cauză frecventă a contaminării pânzei freatice și a fântânilor și puțurilor forate.

Chiar si structura naturala a solului poate determina nepotabilitatea apei. Analizele au arătat creșteri ale concentrației de amoniac din sol peste limita admisă de 0,5 mg/litru, fără prezența unei surse de poluare organică.

 

Recomandări pentru asigurarea calității apei din fântâni

Respectarea câtorva reguli poate asigura o apă sănătoasă în gospodaria care folosește apa potabilă din fântână.

  • Protejați fântâna de orice sursă de poluare. Aceasta trebuie să fie amplasată la o distanță minimă de 10 m față de: latrină, grajd, cotețe, depozitul de deșeuri menajere, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd etc. ;
  • Amenajați o zonă de protecție de 2m pentru a preveni infiltrațiile. Zona trebuie să fie cimentată sau pavată si amenajată în pantă;
  • Construiți pereții fântânii din materiale rezistente și impermeabile care să prevină orice contaminare exterioară a apei. Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile trebuie să aibă o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia;
  • Acoperiți fântâna cu un capac pentru a o proteja de precipitațiile atmosferice;
  • Efectuați dezinfecția fântânii cu substanțe dezinfectante autorizate.

Când este recomandată testarea apei din fântânile și puțurile forate

Monitorizarea calităţii apei din fântânile de folosinţă familială este necesară pentru a asigura sănătatea locuitorilor deserviți. Ioan POP, managerul diziviei de protecție a mediului a WESSLING România recomandă efectuarea unui set de analize după forare, înainte ca fântâna să fie dată în folosință pentru prima oară, pentru a confirma potabilitatea apei. Testarea apei din surse proprii (fântâni sau puțuri forate), sau surse de folosinţă publică (fântâni şi izvoare) ar trebui efectuată cel puţin o dată pe an pentru verificarea conformării la parametrii fizico-chimici și microbiologici, într-un laborator acreditat și conform legislației în vigoare.

Ce ar trebui să testați pentru determinarea calității apei din fântâni

Recomandăm testarea prin analize specifice de laborator cu metode acreditate și nu prin anumite kit-uri de testare a căror incertitudine este foarte mare, se determină influența particularităților geologice ale zonei și se constată dacă se încadrează în limitele prevăzute de legislație.

Astfel că o investiţie financiară într-un pachet de analize care să determine calitatea apei ce urmează să fie utilizată în gospodărie devine nesemnificativa faţă de afectarea sănătății prin utilizarea ei netestată.

În laboratoarele WESSLING România puteți determina parametrii de bază pentru determinarea calității apei potabile, precum și alți parametri doriți.

1. Parametri fizico-chimici                                                                                       2. Microbiological parameters                                          
• pH                                                                                                                                       • Escherichia coli (E. coli)
• Conductivitate electrică                                                                                                    • Enterococi
• Turbiditate                                                                                                                        • Număr de colonii la 22°C și 37°C
• Duritate totală                                                                                                                   • Bacterii coliforme
• Indice de permanganat (oxidabilitate)                                                                                     
• Nitrați și Nitriți
• Amoniu