Aer - Emisii si Imisii

Emisiile si imisiile sunt cuvinte cheie in domeniul evaluarii intrarilor si prezentei compusilor nocivi in aer, fenomene cunoscute generic sub denumirea de poluare aer. Masurarea emisiilor si imisiilor pentru controlul poluarii aerului este un factor important pentru sanatatea noastra. Data fiind importanta deosebita a controlului emisiilor si imisiilor este necesar ca masurarea nivelului acestora sa fie facuta de laboratoare competente si acreditate in acest domeniu. WESSLING Romania detine acreditarea de competenta in masurarea nivelului emisiilor si imisiilor conform DIN EN ISO/IEC 17025 si SR CEN/TS 15675

PLANIFICAREA TESTELOR – Baza unor masuratori valide ale emisiilor si imisiilor

Impreuna cu dumneavoastra – daca este necesar si cu autoritatile responsabile pentru protectia mediului – facem planificarea corecta si cu caracter obligatoriu inainte de monitorizare. Acest lucru este în mare parte realizat prin inspecţii la faţa locului, inclusiv o vizită la punctele de testare planificate. Această inspecţie la faţa locului, care este documentată de către noi, serveşte drept bază pentru planul de monitorizare scris în conformitate cu SR EN 15259, care obligatoriu stabileşte toate măsurile suplimentare şi condiţiile de exploatare care trebuie să fie îndeplinite în timpul monitorizării.

RECOLTAREA - Valori măsurate de încredere

Tinand cont de faptul că recoltarea are contributia cea mai mare la suma erorilor, un accent deosebit este pus pe înalta calitate a prelevarii atunci când  se efectueaza monitorizarea emisiilor si imisiilor.

Va oferim masuratori In regim acreditat pentru o gama complexa de noxe:

  • Pulberi – in regim izocinetic masurare automata
  • PM10
  • Metale
  • Carbon Organic Total – TOC
  • Gaze de ardere ( CO,CO2, SO2,NO,NO2;O2)
  • Gaze anorganice (amoniac, hidrogen sulfurat, acizi)
  • Formaldehida
  • Componente organice (PAH, volatile, etc)
  • Dioxine si Furani PCDD/F si PCBs

AST, QAL 2 – Verificarea echipamentelor de masurare continua a emisiilor – Siguranta operationala


Aveti obligatii de masurare continua a emisiilor ?
Măsurarea continuă a diferitelor componente  în emisii se face in cadrul reglementărilor corespunzătoare (directive, autorizaţii) sau pentru controlul fabricilor. Ne vom asigura impreuna că dispozitivele de măsurare continua funcţioneaza în conformitate cu cerinţele prevăzute. Etalonarea periodica a valorilor măsurate cu valorile obtinute prin metodele de referinţă vă oferă valori măsurate de încredere care servesc siguranţa dumneavoastră.

Autoritatea de Management a Protectiei Mediului – Transparenţă şi Fiabilitate pentru Toţi

Putem ţine legătura cu autorităţile de la departamentul de monitorizare a emisiilor pentru dumneavoastra. Aceasta include toate acordurile, planificarea si testarea stabilite cu dumneavoastra. În acest fel nu este posibila lipsa unei etape de monitorizare obligatorie. Suntem în măsură să vă sprijinim în elaborarea cererilor de aprobare a functionarii fabricilor.

Persoana dvs. de contact:

WESSLING aproape de dumneavoastra

Grupul Wessling oferă o gamă largă de analize de laborator şi servicii de specialitate în domenii legate de mediu, de sănătate, calitate şi siguranţă de foarte mulţi ani.

Vezi locatiile WESSLING

Ofertă de preț