Servicii

Servicii Laborator

Aria de activitate a firmei WESSLING Romania SRL este situata in zona conceptului QSHE - CALITATE, SECURITATE, SANATATE, MEDIU INCONJURATOR.

ANALIZE DE PROTECȚIA MEDIULUI

ANALIZE DE LABORATOR PROTECȚIA MEDIULUI

 • Apă potabilă, apă minerală, apă uzată, apă freatică și de suprafață
 • Sol, deșeuri, nămoluri, combustibili secundari, Investigați azbest
 • Analize speciale: Dioxine, Furani, PCB/PCT, PBDE, fracție de biomasă prin C14 

MASURATORI DE EMISII SI IMISII

 • Pulberi, Metale, Acizi, gaze de ardere, Nivel de zgomot
 • Compuși organici volatili (COV/TOC), Dioxine și Furani
 • Calibrarea și verifcarea analizoarelor de măsurare continuă a emisilor 

INVESTIGAȚII CALITATEA AERULUI ȘI LOCURI DE MUNCĂ

 • Pulberi, Metale, Acizi, gaze de ardere, Nivel de zgomot
 • Compuși organii volatili (COV/TOC) 

CONSULTANȚĂ PROTECȚIA MEDIULUI

 • Caracterizarea deșeurilor, Studii de mediu, Bilanțuri de mediu

ANALIZE SIGURANȚA ALIMENTELOR

 • Analize microbiologice
 • Analize fizico-chimice

CERTIFICAREA CALITĂȚII PRODUSELOR ALIMENTARE

WESSLING aproape de dumneavoastra

Grupul Wessling oferă o gamă largă de analize de laborator şi servicii de specialitate în domenii legate de mediu, de sănătate, calitate şi siguranţă de foarte mulţi ani.

Vezi locatiile WESSLING

Ofertă de preț