ASIGURAREA CALITĂŢII SISTEMELOR AUTOMATE DE MĂSURARE ÎN CONFORMITATE CU CERINŢELE STANDARDULUI SR EN 14181

Noua acreditare pentru WESSLING Romania

WESSLING Romania a obţinut acreditarea pentru asigurarea calităţii sistemelor automate de măsurare – procedura QAL2 şi AST – în conformitate cu cerinţele standardului EN 14181 conform Anexei 2 a Certificatului de acreditare nr. LI643 din 7 aprilie 2016.

Legislaţia din ţara noastră s-a modificat în conformitate cu cea europeană, rezultând Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind Emisiile Industriale, în care, în partea a 3-a „Monitorizarea emisiilor”, la punctul nr. 8 este specificat: „Prelevarea de probe şi analiza substanţelor poluante relevante şi măsurarea parametrilor procesului, precum şi asigurarea calităţii sistemelor automatizate de măsurare şi metodele de măsurare de referinţă pentru calibrarea sistemelor respective se efectuează în conformitate cu standardele CEN”.

Această procedură este structurată astfel:

A. TESTUL DE FUNCŢIONALITATE

Se efectuează cu maxim 30 zile înaintea începerii măsurătorilor propriu-zise şi sunt verificate următoarele:
Documentaţiile şi înregistrările sistemului automat de măsurare (SAM): un plan al sistemului, manualele de întreţinere/utilizare, registre de supraveghere, rapoarte de întreţinere etc.;
Aptitudinile la utilizare: un mediu de muncă sigur şi curat, acces uşor şi sigur la SAM, aprovizionare adecvată cu materiale de referinţă, unelte şi piese de schimb;
Deplasare la zero şi capăt de scală - audit - trebuie să fie obținute şi evaluate pe baza înregistrărilor SAM;
Raportarea rezultatelor încercarii de funcţionalitate.

B. MĂSURĂTORILE PARALELE PENTRU CELE DOUĂ TIPURI DE PROCEDURI:

B.1. PROCEUDRA QAL2 – Al Doilea Nivel de Asigurare a Calităţii: este o procedură de determinarea a funcţiei de etalonare şi a variabilităţii acesteia, o încercare a variabilităţii valorilor măsurate cu sistemul automat de măsurare (SAM) comparate cu incertitudinea dată de legislaţie. Încercările QAL2 se efectuează cu un SAM care a fost corect instalat şi pus în funcţiune. O funcţie de etalonare este stabilită din rezultatele unui număr de măsurări paralele realizate cu o metodă de referinţă standardizată (MRS). Variabilitatea valorilor măsurate obţinute cu un SAM este atunci evaluată faţă de incertitudinea dată.
B.2. PROCEUDRA AST – Încercare anuală de supraveghere: este procedura utilizată pentru a evalua dacă valorile măsurate obţinute din sistemul automat de măsurare (SAM) încă întrunesc criteriile de incertitudine cerute – aşa cum s-a demonstrat în încercarea QAL2 anterioară. De asenemea aceasta determină dacă funcţia de etalonare obţinută din încercarea QAL 2 anterioară este încă valabilă.

C. RAPORTAREA:

În timpul măsurărilor paralele cu SAM şi MRS, fiecare rezultat este considerat ca o pereche de măsurare (un semnal măsurat cu SAM şi unul măsurat cu MRS) şi acestea trebuie să acopere aceeaşi perioadă de timp. Rezultatele obţinute cu MRS trebuie exprimate în aceleaşi condiţii precum acelea măsurate cu SAM (de exemplu condiţii de presiune, temperatură etc.). Pentru stabilirea funcţiei de etalonare şi efectuarea încercării de variabilitate toţi parametrii adiţionali şi valorile incluse în corecţii la condiţiile SAM şi condiţiile standard trebuie obţinute pentru fiecare pereche de măsurări.

WESSLING aproape de dumneavoastra

Grupul Wessling oferă o gamă largă de analize de laborator şi servicii de specialitate în domenii legate de mediu, de sănătate, calitate şi siguranţă de foarte mulţi ani.

Vezi locatiile WESSLING

Ofertă de preț