Misiunea noastră

1. Gândire strategică în fiecare zi

Strategia WESSLING pe termen lung este orientată spre client si este baza poziţiei de lider în Europa. Succesul nostru în afaceri este posibil datorită strategiei stabilite si susţinute de toţi managerii şi angajații prin aplicarea ei cu entuziasm. Punerea în aplicare - verificarea periodică - întotdeauna are loc după un program stabilit. Construind pe aceste baze managementul firmei,  întotdeauna este posibilă realizarea obiectivelor strategice.

2. Structura organizatorică a Grupului WESSLING

Compania are o structură organizatorică descentralizată. Sprijinim crearea unor noi sedii de afaceri independente. Sediul central oferă infrastructură si funcţii administrative (achiziţii, contabilitate, IT, financiar). Angajatii cu competente generale, respectiv angajatii din domeniile de specialitate se completează unul pe celălat pentru a oferi servicii de înaltă calitate.
Unităţile de cercetare şi dezvoltare lucrează fără nici o presiune pentru a satisface cererile pieţei si pentru a elabora soluţii inovatoare. In cadrul companiei toate procesele se concentrează în întregime pe nevoile si asteptările clienţilor nostrii.

3 - Dezvoltare corporativă şi relații internaţionale

WESSLING are o prezenţă internaţională dar tratează atât clienţii naţionali cât si pe cei internationali. Experţii noştri monitorizează permanent evoluţia şi tendinţele pietei,  luând în considerare nevoile de viitor si aducând propuneri de îmbunătăţire. Dezvoltarea Grupului WESSLING  se datorează cresterii entitătilor individuale corporative. Tările unde grupul issi desfasoara activitatea, altele decat Germania, contribuie cu până la 25 la sută din cifra de afaceri totală.

4 - Vânzări şi canalele de vânzări

În toate segmentele de piaţă  şi în vânzările internaţionale, avem agenţi şi experţi profesionisti, special instruiţi, responsabili  pentru gasirea de noi oportunităti de afaceri. Activităţile lor acoperă întreg spectrul de analize si consultanta. Companiile mari, internaţionale şi autorităţile publice sunt tratate ca proiecte prioritare. Suntem mereu în căutarea de forumuri şi relatii pentru noi oportunităţi de afaceri (relaţii profesionale, asociaţii, conferinţe, activităţi de lobby, etc).

5. Portofoliul de servicii

Grupul WESSLING  funcţionează pe baza strategiei de afaceri orientate către client si catre piaţă.  Portofoliul de servicii se adaptează nevoilor pietei, respectiv a grupurilor de consumatori.

Portofoliul nostru de servicii include:

  • Analize, măsurători
  • Evaluari, opinii
  • Consultanță
  • Planificare
  • Procese de modelare
  • Procese de control
  • Sisteme de reţea / modele de operare

Este posibil ca iniţial munca noastră sa se concentreze doar pe o singură activitate, iar de acolo pornind să putem acoperi o gamă mai largă de servicii. Acest lucru înseamnă că în primul rând încearcăm să dezvoltăm un sistem de management (contract cadru, planuri). Datorită acestui fapt suntem in piata de servicii industriale un partener căutat.

6. Inovare

Ca o companie în proces continuu de învăţare WESSLING întâmpină provocarea unei pieţe în continuă dezvoltare asigurând trainingul sistematic al tuturor angajaţilor săi. Suntem mândri de inovaţiile noastre în domeniile de organizare, procese şi servicii.
Modificările organizatorice necesare sunt considerate posibilităţi de dezvoltare.

7. Gestiune management și finanțe

Managerii nostri au competenţa internaţională pentru a  se ocupa de cele mai recente informati profesionale şi de a trage concluziile corecte pentru strategiile ulterioare.
Desi firma are structură organizatorică descentralizată, domeniul financiar este gestionat central. Durabilitatea succesului companiei noastre se datorează rezultatelor obținute de a lungul anilor şi este baza independenţei noastre.

8. Managementul şi personalul

Toţi managerii au o înţelegere comună asupra obiectivelor corporative, care sunt de asemenea, principiile lor directoare (funcţia de model). Suntem deschisi la feedback din partea angajaților deoarece avem un stil de management constructiv.
Posturile vacante sunt ocupate de personal intern calificat. Pentru îndeplinirea politicii proprii, WESSLING Romania SRL a documentat şi implementat un Sistem de Management al Calitatii pe care îl va menţine şi îmbunătăţii continuu. De aceea tot personalul implicat în activităţile de analize din laborator este familiarizat cu documentaţia referitoare la calitate, implementând toate politicile şi procedurile în activitatea lor.
Oferim oportunităţi de dezvoltare personală pentru toţi angajaţii şi managerii pe baza de evaluari continue clar definite. Obligaţia de formare şi sistemele de evaluare a performanţei functioneaza atât la nivel regional cat şi internațional.

9 . Comunicare internă şi externă

În grupul WESSLING limba de comunicare este limba engleză, desi sediul central se află în Germania. Relaţiile interne în firmă  sunt bine definite ceea ce asigură un flux eficient si rapid de informatii atât pe plan vertical cât si orizontal.  Toate întâlnirile sunt eficiente.
Angajatii nostri sunt întotdeauna pe deplin informaţi cu privire la avantajele serviciilor şi a obiectivelor companiei noastre. Unul din elementele-cheie a comunicaţiilor noastre interne sunt intalnirile periodice, care nu numai că asigură eficienta comunicarii, dar de asemenea, ne ajută în  schimbul de experienţe şi informaţii.

Suntem cunoscuti de clientii nostri ca o companie internationala profesionistă  în domeniul QSHE (Calitate - Securitate - Sănătate – Mediu).

WESSLING aproape de dumneavoastra

Grupul Wessling oferă o gamă largă de analize de laborator şi servicii de specialitate în domenii legate de mediu, de sănătate, calitate şi siguranţă de foarte mulţi ani.

Vezi locatiile WESSLING

Ofertă de preț