Declaraţie de confidenţialitate a WESSLING România SRL

1. Informaţii privind colectarea datelor cu caracter personal

1.1 În cele ce urmează vă informăm cu privire la colectarea datelor cu caracter personal la utilizarea paginii noastre de internet. Datele cu caracter personal reprezintă toate datele referitoare la dumneavoastră personal, de exemplu nume, adresa, adresele de e-mail, comportamentul de utilizare.

1.2 Calitatea de responsabil conform articolului 4 alineatul 7 din Regulamentul general UE privind protecția datelor (Regulamentul general privind protecția datelor) revine societăţii WESSLING România SRL, Str. Pavel Chinezu Nr.10, 540326 Tîrgu Mures, ROMÂNIA, office(at)wessling(dot)ro A se vedea caseta noastră tehnică la adresa: https://ro.wessling-group.com/ro/serviciu/imprima/

Puteţi lua legătura cu responsabilul nostru pentru protecţia datelor, Réka Nagy, la societatea WESSLING România SRL, Str. Pavel Chinezu Nr.10, 540326 Tîrgu Mures, ROMÂNIA, protectia.datelor(at)wessling(dot)ro.

1.3 În cazul în care, pentru anumite funcţii individuale ale ofertei noastre, apelăm la prestatori de servicii mandataţi sau dacă dorim să utilizăm datele dumneavoastră în scopuri publicitare, urmează să vă informăm mai jos cu privire la procedurile respective. În acest context vom menţiona şi criteriile prevăzute pentru durata de stocare.

2. Drepturile dumneavoastră

2.1 Cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră dispuneţi în raport cu noi de următoarele drepturi:

 • Dreptul la acces,
 • Dreptul la rectificare sau ştergere,
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării,
 • Dreptul la opoziţie împotriva prelucrării datelor,
 • Dreptul la portabilitatea datelor.

2.2 În mod suplimentar, dispuneţi de dreptul de a înainta o plângere către o autoritate de supraveghere a protecţiei datelor cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

3. Colectarea datelor cu caracter personal la accesarea paginii noastre de internet

3.1 La utilizarea în scop exclusiv informativ a paginii de internet, ceea ce înseamnă în cazul în care nu vă înregistraţi sau nu ne comunicaţi în alt mod informaţii, colectăm doar datele cu caracter personal transmise de către browser-ul dumneavoastră către serverul nostru. În situaţia în care doriţi să examinaţi pagina noastră de internet, colectăm următoarele date necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă prezenta pagina noastră de internet şi a garanta stabilitatea şi securitatea (temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f Regulamentul general privind protecția datelor):

 • Adresa IP
 • Data şi ora accesării
 • Diferenţa între zonele de fus orar faţă de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Conţinutul solicitării (pagina concretă)
 • Stadiul accesării/codul de accesare HTTP
 • volumul de date transmis
 • Pagina de internet de la care provine solicitarea
 • Browser
 • Sistem de operare şi interfaţa acestuia
 • Limba şi versiunea software-ului de navigare.

3.2 Suplimentar faţă de datele menţionate anterior, când utilizaţi pagina noastră de internet sunt memorate cookies pe computerul dumneavoastră. Cookies reprezintă mici fişiere text memorate pe hard-disk-ul dumneavoastră cu repartizarea de către browser şi prin intermediul cărora entitatea care aplică un cookie (în speţă compania noastră) recepţionează anumite informaţii. Cookies nu pot executa programe sau transfera viruşi asupra computerului dumneavoastră. Acestea sunt utilizate pentru a îmbunătăţi uşurinţa de utilizare şi a creşte eficienţa ofertei pe internet.

3.3 Utilizarea de cookies:

a) Această pagină de internet utilizează următoarele tipuri de cookies pentru care volumul şi modalitatea de funcţionare sunt descrise în cele ce urmează:

 • Cookies temporare (a se vedea în acest sens litera b)
 • Cookies permanente (a se vedea în acest sens litera c).

b) Cookies temporare sunt şterse automat când închideţi browser-ul. Din această categorie fac parte în special cookies de sesiune. Acestea memorează un aşa-numit ID de sesiune în baza căruia pot fi repartizate diferite solicitări transmise de către browser-ul dumneavoastră în cadrul sesiunii comune. Astfel poate fi recunoscut computerul dumneavoastră când reveniţi la pagina noastră de internet. Cookies de sesiune sunt şterse când vă deconectaţi sau când închideţi browser-ul dumneavoastră.

c) Cookies permanente sunt şterse automat după o durată prevăzută care poate diferi în funcţie de cookie. Dispuneţi de posibilitatea de a şterge în orice moment cookies în setările de siguranţă ale browser-ului dumneavoastră.

d) Aveţi posibilitatea de a configura setarea browser-ului dumneavoastră conform solicitărilor dumneavoastră şi de a refuza de exemplu acceptarea de Third-Party-Cookies sau a tuturor cookies. Vă atragem atenţia asupra faptului că există în acest caz eventual posibilitatea să nu puteţi utiliza toate funcţiile acestei pagini de internet.

4. Formular de contact

În cazul în care ne contactaţi prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele comunicate de dumneavoastră (adresa dumneavoastră de e-mail, eventual numele şi numărul dumneavoastră de telefon) sunt stocate de noi pentru a putea oferi răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Datele generate în acest context sunt şterse de noi după ce nu mai este necesară stocarea sau restricţionăm prelucrarea în măsura în care sunt aplicabile obligaţii legale de arhivare.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor comunicate în asociere cu expedierea unui e-mail este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor. În situaţia în care contactarea prin e-mail are ca scop încheierea unui contract, temeiul legal suplimentar pentru prelucrare este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor.

5. Portalul pentru clienţi

5.1 Dispuneţi de posibilitatea de a vă înregistra pentru utilizarea portalului nostru pentru clienţi, cu menţionarea datelor cu caracter personal. Înregistrarea se realizează în formă scrisă, prin intermediul consultantului pentru clienţi responsabil pentru dumneavoastră. 

La nivelul portalului pentru clienţi pot fi solicitate analize de către clienţii înregistraţi şi pot fi vizualizate rezultatele analizelor. În mod suplimentar, punem la dispoziţie o arhivă online pentru analizele realizate până la momentul respectiv pentru client. 

5.2 La înregistrarea prin intermediul unui consultant pentru clienţi este necesară completarea formularului pus la dispoziţie de către acesta. Nu se realizează o divulgare a datelor către terţi. Următoarele date sunt colectate şi stocate în cadrul procesului de înregistrare pentru fiecare cont de client care urmează a fi generat:

 • Denumirea firmei
 • Prenume
 • Nume de familie
 • Adresa de e-mail

În cadrul procesului de înregistrare este obţinut un acord al utilizatorului cu privire la prelucrarea acestor date. În calitate de utilizator, dispuneţi în orice moment de posibilitatea de a anula înregistrarea. 

5.3 Când utilizaţi portalul nostru, stocăm datele dumneavoastră necesare în scop de executare a contractului până la momentul la care ştergeţi cu titlu definitiv contul dumneavoastră de acces. În mod suplimentar, stocăm datele comunicate în mod voluntar de dumneavoastră pentru perioada de utilizare a portalului, în măsura în care nu le ştergeţi în prealabil. Dispuneţi de posibilitatea de a administra şi modifica toate informaţiile din secţiunea protejată pentru clienţi.

În măsura în care atribuiţi prin portalul pentru clienţi comenzi având ca obiect efectuarea de analize, ne revine obligaţia, în temeiul cerinţelor de drept comercial şi fiscal, de a arhiva datele dumneavoastră referitoare la adresă, plată şi comandă pentru o durată de zece ani. Cu toate acestea efectuăm după doi ani o limitare a prelucrării, ceeace  înseamnă că datele dumneavoastră vor fi utilizate numai pentru îndeplinirea obligaţiilor legale.

Temeiul legal pentru utilizarea datelor dumneavoastră este reprezentat, în situaţiile de exprimare a acordului dumneavoastră, de articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor, iar pentru contractele încheiate prin intermediul portalului pentru clienţi de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor.

6. WESSLING Cloud

6.1 Dispuneţi de posibilitatea de a vă înregistra pentru utilizarea WESSLING Cloud a firmei noastre, cu menţionarea datelor cu caracter personal. Înregistrarea se realizează în formă scrisă, prin intermediul consultantului pentru clienţi responsabil pentru dumneavoastră.

WESSLING Cloud este utilizat pentru transferul de volume ridicate de date cu clienţii înregistraţi. Prin intermediul WESSLING Cloud pot fi puse la dispoziţia clientului de exemplu expertize şi analize complexe, care nu pot fi avute în vedere pentru expedierea prin e-mail.

6.2 La înregistrarea prin intermediul unui consultant pentru clienţi este necesară completarea formularului pus la dispoziţie de către acesta. Nu se realizează o divulgare a datelor către terţi. Următoarele date sunt colectate şi stocate în cadrul procesului de înregistrare pentru fiecare cont de client care urmează a fi generat:

 • Denumirea firmei
 • Prenume
 • Nume de familie
 • Adresa de e-mail

În cadrul procesului de înregistrare este obţinut un acord al utilizatorului cu privire la prelucrarea acestor date. Prelucrarea include în acest sens şi expedierea unui e-mail la adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră, în situaţia în care am înregistrat date noi pentru dumneavoastră. În calitate de utilizator, dispuneţi în orice moment de posibilitatea de a anula înregistrarea.

6.3 Când utilizaţi portalul nostru, stocăm datele dumneavoastră necesare în scop de executare a contractului până la momentul la care ştergeţi cu titlu definitiv contul dumneavoastră de acces. În mod suplimentar, stocăm datele comunicate în mod voluntar de dumneavoastră pentru perioada de utilizare a portalului, în măsura în care nu le ştergeţi în prealabil. Dispuneţi de posibilitatea de a administra şi modifica toate informaţiile din secţiunea protejată pentru clienţi.

Temeiul legal pentru utilizarea datelor dumneavoastră este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor.

7. Newsletter

7.1 Dacă am primit adresa dumneavoastră de e-mail în legătură cu vânzarea unui serviciu sau a unui produs și nu v-ați opus utilizării adresei dvs. de e-mail, vă vom informa în viitor despre propriile noastre produse sau servicii similare.

Temeiul juridic îl constituie art. 6 par. 1 s. 1 lit. f DSGVO dar și § 7 par. 3 UWG.

Puteți oricând să refuzați primirea newsletter-ului și să vă dezabonați de la acesta. Ne puteți comunica dorința dumneavoastră de a nu mai primi newsletter-ul printr-un clic pe link-ul special inclus în fiecare newsletter, printr-un e-mail la info@wessling.de sau printr-un mesaj la datele de contact menționate în caseta tehnică.

7.2 În toate celelalte cazuri, vă trimitem buletinul nostru informativ doar dacă v-ați abonat la acesta, cu consimțământul dumneavoastră. Buletinul nostru informativ vă informează despre ofertele noastre actuale interesante. Bunurile și serviciile promovate sunt menționate în declarația de consimțământ.

Pentru a vă înregistra în lista de distribuție pentru newsletter-ul nostru, folosim așa-numita procedură dublă de înscriere / double opt-in. Asta înseamnă că, odată ce v-ați înregistrat, vă vom trimite un e-mail la adresa comunicată, prin care vă rugăm să confirmați că doriți să primiți buletinul informativ. Stocăm de asemenea adresele IP pe care le folosiți și orele de înregistrare și de confirmare. Scopul procedurii este de a vă dovedi înregistrarea și, dacă este necesar, de a vă informa despre posibila utilizare abuzivă a datelor dumneavoastră personale.

Singura cerință pentru trimiterea buletinului informativ este adresa dumneavoastră de e-mail. Comunicarea datelor suplimentare marcate separat este voluntară și va fi utilizată pentru a vă adresa personal. După confirmarea primită de la dumneavoastră, vă vom salva adresa de e-mail pentru a vă trimite buletinul informativ. Temeiul juridic este art. 6 par. 1 s. 1 lit. a DS-GVO.

7.3 Consimțământul dumneavoastră pentru remiterea buletinului poate fi revocat la orice moment și puteți să vă dezabonați din lista de distribuție. Puteți declara revocarea făcând clic pe link-ul furnizat în fiecare e-mail de buletin informativ, [prin intermediul formularului de pe site prin e-mail la info@wessling.de] sau prin trimiterea unui mesaj către datele de contact furnizate în caseta tehnică.

7.4 Buletinul nostru informativ se trimite prin henworx Gmbh & Co. KG, Berliner Platz 8, 48143 Münster, Germania.

henworx GmbH & Co KG va utiliza datele dumneavoastră numai în scopul trimiterii buletinului nostru informativ, conform celor descrise mai sus. Nu are loc niciun transfer către terțe părți sau utilizarea în alt scop.

Temeiul juridic pentru redirecționarea către henworx Gmbh & Co. KG, Berliner Platz 8, 48143 Münster este art. 6 par. 1 lit. f DSGVO și un contract pentru prelucrarea comenzilor, conform art. 28 par. 3 s. 1 DSGVO.

8. Google Analytics

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează aşa-numitele „Cookies”, date text care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră şi fac posibilă o analiză a utilizării site-ului web. Informaţiile create prin intermediul Cookie, referitoare la utilizarea acestui site web sunt, de obicei, transmise către un server al Google din SUA şi sunt salvate acolo. În cazul activării funcţiei de anonimizare IP pe acest site web, atunci adresa dumneavoastră de IP este scurtată înainte de Google în cadrul statelor membre ale UE sau în alte state semnatare ale tratatului referitor la spaţiul economic european. Numai în cazuri de excepţie se transmite adresa de IP completă la un server al Google din SUA şi se scurtează acolo. La solicitarea administratorului acestui site, Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea site-ului de către dumneavoastră, pentru a genera rapoarte cu privire la activităţile la nivelul site-ului şi pentru a presta servicii suplimentare asociate utilizării site-ului şi a internetului în raport cu administratorul site-ului. Adresa IP determinată de Google Analytics de la browser-ul dumneavoastră nu este adăugată celorlalte date de la Google. Puteţi împiedica salvarea de Cookies printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului dumneavoastră; vă atragem însă atenţia că în acest caz nu veţi putea utiliza anumite funcţii ale acestui website la capacitate maximă. În mod suplimentar, puteţi împiedica înregistrarea datelor generate prin intermediul cookie-ul şi care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) de către Google, precum şi prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea şi instalarea plugin-ului de browser de la următorul link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Informaţii suplimentare cu privire la acest aspect pot fi consultate la adresahttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, respectiv lahttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en(informaţii generale cu privire la Google Analytics şi la protecţia datelor). Vă atragem atenţia asupra faptului că, pe acest site, Google Analytics a fost extins cu codul pentru a garanta o înregistrare anonimă a adreselor IP (aşa-numit IP-Masking). 

Notă de la WESSLING: În cadrul site-ului nostru web am activat anonimizarea IP-ului.