Acreditări

Datorită importanţei domeniului de activitate (încercări de laborator) şi al impactului activităţi sale asupra sănătăţii populaţiei, managementul WESSLING România SRL are ca principale puncte în politica sa urmatoarele:

  • O bună practică profesională a tuturor angajaţilor săi
  • Asigurarea calităţii serviciilor de încercare şi a tuturor serviciilor conexe (comunicarea cu clienţii, organismul de acreditare, ONG-uri, autorităţi şi furnizori)
  • Rezultatele încercarilor sunt bazate pe date reale şi raţionamente ştiinţifice precum şi pe experienţa profesională a angajaţilor
  • Asigurarea confidenţialităţii datelor şi rezultatelor clienţilor
  • Menţinerea imparţialităţii şi independenţei laboratorului atât prin propria activitate precum şi prin neimplicarea propriului personal în activităţi ce pot duce la conflicte de interese.

Pentru îndeplinirea politicii proprii, WESSLING Romania SRL a documentat şi implementat un Sistem de Management al Calitatii pe care îl va menţine şi îmbunătăţii continuu. De aceea tot personalul implicat în activităţile de încercare din laborator este familiarizat cu documentaţia referitoare la calitate, implementând toate politicile şi procedurile în activitatea lor.

Prin prezenta politica, managementul WESSLING Romania SRL se angajeaza sa asigure toate mijloacele şi resursele necesare pentru conformitatea cu standardul DIN EN ISO/IEC 17025.

WESSLING aproape de dumneavoastra

Grupul Wessling oferă o gamă largă de analize de laborator şi servicii de specialitate în domenii legate de mediu, de sănătate, calitate şi siguranţă de foarte mulţi ani.

Vezi locatiile WESSLING

Ofertă de preț